Wymiana karnetów na pływalnię!
09.12.2016

Osoby, które posiadają Abonamentowe Karty Wstępu (Karnety) kupione przed październikiem 2016 roku (papierowe), proszone są o wymianę kart na nowe (plastikowe) do końca 2016 roku. Powodem wymiany jest zmiana programu kasowego. Od stycznia obowiązywały będą tylko plastikowe karty. Osoby, które nie dokonają wymiany w terminie będą mogły to zrobić tylko po napisaniu odpowiedniego podania. Wówczas jednak wymiana będzie trwała kilka dni.

[powrót] [drukuj]


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu Copyright © 2010